De juiste vakkennis is echter meestal nog niet voldoende om een succes te maken van uw eigen bedrijf. Tijdens deze cursus komt aan de orde hoe u bijvoorbeeld een goed ondernemersplan schrijft, uw bedrijf presenteert en welke ICT hulpmiddelen u in de praktijk kunt gebruiken. Voor dit onderdeel legt u een digitaal portfolio aan.

Lesdag 
Maandag
Tijden 
19:00 - 22:00 uur
Start 
november 2023
Duur 
5 dagdelen *
Toelatingseisen 
Geen
Studiebelasting 
4 uur per week (excl. les)
Cursuscode 
OVH

De overige lesdagen zijn nog niet bekend

*) Instroom met vrijstelling voor niveau 3 : alleen de laatste 2 lesdagen. 

Kosten 
Lesgeld 
€ 510,00
Boeken 
€ 50,00

De kosten van het portfolio (€ 50,00) en het assessment (€ 200,00) worden apart in rekening gebracht.  Het examen bestaat uit een portfolio die door TCI via een assessment beoordeeld wordt. Voor meer informatie zie de website van TCI.

Inschrijven

Financiële aspecten 
Deze opleiding komt in aanmerking voor het STAP-budget van € 810,=
Gewicht 
-5
Het Gelders Opleidingsinstituut leidt op tot het MBO-4 diploma Allround schoonheidsspecialist. Het MBO-4 diploma is wettelijk erkend en valt onder de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs).