Omdat het Gelders Opleidingsinstituut is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) hebben wij ons als instituut te houden aan de Algemene Voorwaarden 2015 van de NRTO (zie: nrto algemene voorwaarden) en de gedragscode van het NRTO (zie: nrto gedragscode). In de gedragscode staat ook vermeld hoe u een klacht over ons instituut kunt indienen bij het NRTO. 

Onze klachtenprocedure.