Dit jaarverslag is bedoeld om te meten en te verantwoorden hoe het met de kwaliteit van de verschillende (erkende) opleidingen is gesteld. Dit jaarverslag wordt onder andere gebruikt door de Inspectie van het Onderwijs om de kwaliteit van onze opleidingen te meten.

 Download ons jaarverslag