Dit jaarverslag is bedoeld om te meten en te verantwoorden hoe het met de kwaliteit van de verschillende (erkende) opleidingen is gesteld. Dit jaarverslag wordt onder andere gebruikt door de Inspectie van het Onderwijs om de kwaliteit van onze opleidingen te meten.

 Download ons jaarverslag 

In 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd, waarbij de onderwijsinspectie tot conclusie komt dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. Volgens de onderwijsinspectie zijn "Verbeteringen snel gerealiseerd" en de "Examencommissie heeft zicht en grip."

 Download verslag onderwijsinspectie