Wettelijke erkenning

De MBO opleidingen (allround) schoonheidsspecialist en (medisch) pedicure van het Gelders Opleidingsinstituut vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Dit betekent dat deze opleidingen wettelijk zijn erkend. Zij staan dan ook onder toezicht van de Onderwijsinspectie. Dit geeft u de garantie van een betrouwbare opleiding. Mocht u vragen hebben over deze erkenning of onverhoopt niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de Onderwijsinspectie:   

Rijksinspectiekantoor Utrecht,
Postbus 2730,
3500 GS Utrecht
tel. 088-6696000.

Om wettelijk erkende MBO opleidingen te mogen verzorgen voor de kwalificaties (allround) schoonheidsspecialist en (medisch) pedicure, moet ook het Gelders Opleidingsinstituut aan alle eisen voldoen die door de minister van Onderwijs zijn gesteld. Een van de eisen is ingeschreven staan in het CREBO (Centraal Register Beroeps Opleidingen). Alleen de in dit register ingeschreven instituten mogen opleidingen voor de erkende gekwalificeerde opleidingen (MBO) geven. Uiteraard staat het Gelders Opleidingsinstituut in het CREBO ingeschreven, en is dus gerechtigd om de door het Ministerie erkende diploma's uit te reiken.

Vakorganisaties

Het Gelders Opleidingsinstituut is aangesloten bij en/of wordt erkend door:

  •  NRTO : Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
  • CRKBO : Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

  • Geschillencommissie Particulier Onderwijs

  • ANBOS : Algemene Nederlandse Brancheorganisatie voor de Schoonheidsverzorging
  • ProVoet : landelijke brancheorganisatie voor pedicures
  • NGS : Nederlands Genootschap voor Sportmassage
  • VOUV : Vereniging Opleidingsinstituten Uiterlijke Verzorging

  • VOVN : Vereniging Opleidingen Visagie Nederland