Het Gelders Opleidingsinstituut is aangesloten bij de NRTO (Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). De NRTO heeft in overleg met de Consumentenbond in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden opgesteld die voor al haar leden gelden. Wij hanteren de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO.

Jaarlijks schrijft het Gelders Opleidingsinstituut een jaarverslag.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij het Gelders Opleidingsinstituut. In het geval dat u een klacht heeft dan willen wij weten wat er aan de hand is om te kijken wat wij daar aan kunnen doen. 

Het Gelders Opleidingsinstituut verzorgt naast een aantal wettelijke erkende MBO opleidingen ook opleidingen die door verschillende branche organisaties worden erkend. Tevens heeft het Gelders Opleidingsinstituut een overeenkomst met het UWV. Dit betekent dat een werkzoekende in aanmerking kan komen voor een subsidie. Dit kan worden aangevraagd bij het UWV of re-integratie traject.

Voor de wettelijk erkende opleidingingen wordt jaarlijks de Onderwijs en Exemen Regeling vastgesteld.

Gelders Opleidingsinstituut BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Het Gelders Opleidingsinstituut heeft een privacyreglement met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen en vastleggen van onze cursisten.

Het Gelders Opleidingsinstituut is lid van de NRTO (branchevereniging voor Trainen & Opleiden). Als lid van de NRTO hanteren wij de gedragscode die door de NRTO is opgesteld.